Förstärkt arbetsträning hos EQ Arena

Som deltagare i EQ Arenas förstärkta arbetsträning har du som arbetssökande möjlighet att vara på en riktig arbetsplats och delta i riktiga verksamheter. Dina arbetsuppgifter utformas utifrån dina förutsättningar och tillgodoser ditt behov av träning och orientering i arbetslivet.

Du får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen inriktar sig inte enbart på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan.

Vilka kan få delta i förstärkt arbetsträning?

Arbetssökande inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) samt Ungdomsgarantin (UGA) med behov av förstärkt arbetsträning som arbetsmarknadsåtgärd. Läs mer genom att ladda hem ett informationsblad från Arbetsförmedlingen.

Ladda hem: Förstärkt arbetsträning [pdf]