Förstärkt arbetsträning hos EQ Arena

Som deltagare i EQ Arenas förstärkta arbetsträning har du som arbetssökande möjlighet att vara på en riktig arbetsplats och delta i riktiga verksamheter i våra arenor. Dina arbetsuppgifter utformas utifrån dina förutsättningar och tillgodoser ditt behov av träning och orientering i arbetslivet.

Du får möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen inriktar sig inte enbart på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan.

Mer information

Är du intresserad av mer information hur det fungerar rent praktiskt, läs mer hos Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen » Förstärkt arbetsträning