Om EQ Arena

EQ Arena erbjuder dig individuell kartläggning av dina egenskaper och kompetenser, personlig handledning mot arbete samt förstärkt arbetsträning för att pröva förmåga och nya arbetsuppgifter.

Syftet är att du efter en arbetsträning hos EQ Arena ska ha kommit närmare arbetsmarknaden eller i bästa fall kommit ut i en anställning på den öppna arbetsmarknaden, alternativt planerat eller påbörjat en utbildning eller en arbetspraktik. Dessutom får Arbetsförmedlingen och du som arbetssökande en fördjupad kunskap om hur du fungerar i olika arbetssituationer och vilka slags arbeten som kan passa dig.

Vi använder oss av våra över lång tid beprövade och framgångsrika metoder för att du som arbetssökande ska ges största möjliga chans att komma ut i arbetslivet på ett eller annat sätt.

EQ Arena är samarbetspartner med Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Timrå kommun samt Arbetsmarknadstorget i Sundsvalls kommun. EQ Arena bedriver den förstärkta arbetsträningen för arbetssökande utifrån individuella beslut tagna av handläggare på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadstorget.

Samarbetspartner

EQ Arena samarbetar med flera olika aktörer förutom Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadstorget i Sundsvall, till exempel EQ House AB som äger EQ House i Skönsberg, Berg & Hjort AB som driver restaurang och glassbar i EQ House, Skönviksberget Friluftscentrum samt Y:et i Timrå kommun. Vi har också ett samarbete med Mitthem, Picea Bygg, Timrå SOK/Sundsvall Biathlon, Livsstilskompetens, Projektstöd och sist men inte minst samarbetar vi i hög grad med arbetsgivarnätverket Vi Kan.

Det bästa med alla dessa goda samarbeten är att vi har en bra koll på när det dyker upp jobb som kan passa för dig som arbetstränar hos oss.