Anlita oss

Genom att anlita EQ Fix för utförande av enklare tjänster har du som företagare en unik möjlighet att kombinera socialt ansvarstagande med affärsnytta. Personer i utanförskap kan bli ditt företags bästa resurs.

Se till att fokusera på det viktiga — vi gör resten.

Arbetsområden

Fastighetstjänster, utomhus
Gräsklippning, trimma uteväxter, kratta löv, grus, gallra buskar, beskära träd, sköta om planteringar, sopa, skotta och sanda, plocka skräp, tömma sopkärl samt åtgärda enklare fel.

Fastighetstjänster, inomhus
Åtgärda enklare fel, avfallshantering, butik och lager, ta hand om emballage, hjälpa till vid stora leveranser, åka på soptippen, fastighetsskötsel (se fastighetstjänster), inventering samt varuhantering.

Myndigheter
Enklare renhållning vid rastplatser och busshållplatser med mera, utemiljöer, centrum samt internpost.

Observera att vi inte åtar oss flytt av möbler eller flyttstädning!

Kontakta oss för offert

EQ Fix är en del av EQ Arena