Hur vi arbetar inom EQ Arena

Vår metod bygger på principen att alla människor har rätt till ett meningsfullt arbete eller en meningsfull sysselsättning. Vår målsättning är därför alltid arbete, att få bidra på arbetsmarknaden med 100% av sin egen förmåga.

Vi arbetar i två tydliga block där vi till en början tillsammans med dig går igenom samlade kunskaper och erfarenheter, bland annat genom självskattning. Därefter kartläggs de behov du har och vad som behövs för att gå vidare till block två. I block två ingår den förstärkta arbetsträningen samt individuell handledning och utredd arbetsförmåga vilket ska leda till det slutliga målet som alltid syftar till arbetspraktik, arbete eller studier. Verksamheterna i block ett och två bedrivs på våra arenor. Dessa är för närvarande EQ House i Skönsberg, Trygghetsboendet Norra Kajen i Sundsvall, Skönviksberget Friluftscentrum och Y:et i Timrå.

Block ett

I block ett kartläggs dina förmågor och önskemål om framtida arbete tillsammans med dig och din handledare. Här börjar processen mot förstärkt arbetsträning och individuell handledning. Som deltagare har du bland annat möjlighet till kartläggning av personliga egenskaper och kompetenser samt får teoretiska och praktiska uppgifter att utföra.

Syftet är att hitta just dina kunskaper och kompetenser och önskemål utifrån de individuella förutsättningar och behov du har innan du går ut i den förstärkta arbetsträningen.

Block två

I block två genomför du din förstärkta arbetsträning på någon av våra arenor inom ett eller flera yrkesområden. Din handledare från block ett följer dig under hela processen. I samverkan med dig, din handledare och arbetsledaren i den förstärkta arbetsträningen sammanställs slutligen ett resultat samt en utvärdering av den förstärkta arbetsträningen, individuella handledningen och andra erfarenheter detta gett.

Utfallet kan vara arbete, studier, arbetspraktik eller utredd arbetsförmåga. Detta dokumenteras och presenteras för dig och din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Exempel på yrkesområden

Arbetsträning på våra EQ Arenor.